Privacyverklaring

 

Deze verklaring is van toepassing op onderstaande partijen:

Verder te noemen als “Fit inn&out”

 

  1. Fit inn&out is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap op de website www.fitinnout.nl.
  2. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Door een lidmaatschap af te sluiten met Fit inn&out  gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.

Door middel van deze persoonsgegevens kan Fit inn&out haar leden identificeren.

Wanneer u een lidmaatschap aangaat bij Fit inn&out, worden bij uw inschrijving persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn:

– NAW-gegevens

– E-mailadres

–telefoonnummer

– Geboortedatum

– Foto

– Bankrekeningnummer

– Medische gegevens

Doel

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap bij Fit inn&out Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om de maandelijkse lidmaatschapskosten af te schrijven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail te informeren over speciale acties van Fit inn&out die voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om uw aanvraag tot lidmaatschap online te kunnen bevestigen.

Uw NAW-gegevens en uw geboortedatum worden opgeslagen om vast te kunnen leggen met wie er een overeenkomst is aangegaan. Uw foto wordt opgeslagen om fraude betreffende het gebruik van de lidmaatschapspas tegen te gaan. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij uw begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleend.

 

Overdracht persoonsgegevens

Fit inn&out draagt uw gegevens over aan Virtuagym in het kader van de uitvoering van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Fit inn&out kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien een wettelijke verplichting dit verlangt.

Beveiliging

Fit inn&out gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen Fit inn&out hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Fit inn&out zal uw persoonsgegevens na opzegging van het lidmaatschap wissen, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming verleent aan Fit inn&out  om uw persoonsgegevens te bewaren.

U kunt ten alle tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens Fit inn&out van u heeft vastgelegd.

Indien Fit inn&out persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.

Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzocht daarover een e-mail te sturen naar info@fitinnout.nl.

Contactgegevens:

Fit inn&out

Huisplaats 3

5595HE Leende

Tel: 06-44671539